دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

آرایه ادبی تشبیه | دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

آرایه ادبی تشبیه

۱- (مشبه )اسمي که تشبيه شده است.

۲- (مشبه به )اسمي که مشبه در صفتي به آن تشبيه شده است.

۳- (وجه شبه )ويژگي مشترک دو اسم يا به عبارت ديگر علت تشبيه مشبه و مشبه به
۴- (ادات تشبيه)وسيله و ابزار تشبيه را گويند که رابطه تشبيه را برقرار ميکند.

مثال: (رضا چون کوه استوار بود )۱- رضا مشبه، ۲- کوه:مشبه به ۳- هيچون: ادات تشب ۴- (: وجه شبه

🔹 تشبيهي که دارای ادات تشبيه است را تشبيه عادي يا ساده مي گويند و اگر هر ۴ رکن وجود داشته باشد آن تشبيه را تام مي نامند.

نوعي از تشبيه که ادات آن حذف شود تشبيه بليغ نام دارد که دو گونه است:

۱- اسنادي: که “مشبه” به “مشبهبه” اسناد داده ميشود و شکل آن عموما بصورت روبرو است : —– ^ —– فعل اسنادي
مانند : علم نور اس ت ، تو الله بهاری

۲- اضافی : آنرااضافه تشبیهی خوانند
مشبه به + ِ + مشبه
ِ مانند : آتش عشق )عشق به آتش تشبیه شده(ي – بنای ظلم )ظلم به بنا تشبیه شده(- گنج معرفت – بار امانت – ملک قناعت – طومار
عشق- )

مشاهده مطلب
نکات ترکیبی درس زیست ویژه داوطلبین کنکور تجربی

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *