دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

مشاوره تحصیلی | دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی تجربی-ریاضی-انسانی به صورت تضمینی.،انتخاب رشته،برگزاری آزمون آنلاین

مشاوره تحصیلی - مشاوره انگیزشی تحصیلی - مشاوره انگیزشی کنکور
دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا ادوایزر

                انتخاب رشته                                     آزمون های تعیین رشته تحصیلی

      انسانی                                                     آزمون کتل

            تجربی                                                آزمون کوپر اسمیت

 ریاضی و فیزیک                                                           .

                                                .

                                                .