دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

نکات کنکوری زیست شناسی تجربی 99 | دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

نکات کنکوری زیست شناسی تجربی ۹۹

چند نکته از درس زیست شناسی ویژه کنکورتجربی ۹۹

 

۱٫هر  یاخته ای که  توانایی بیان ژن اینترفرون رو داشته باشد در صورت الوده شدن به ویروس اینترفرون نوع یک را ترشح میکند.

۲.گویچه قرمز در صورت الوده شدن به ویروس نمی توانند اینترفرون نوع یک بسازند چون هسته ندارند.

۳.سلول های دفاعی ( بیگانه خوار ها و گویچه های سفید ) هم توسط ویروس الوده می شوند و اینترفرون نوع یک می سازنند.

۴.لنفوسیت های T کشنده به واسطه تولید اینترفرون نوع دوم، در ایمنی خط دوم( غیر اختصاصی)  نقش دارند.

 

نکات کنکوری زیست شناسی ویژه کنکورتجربی ۹۹

 

تصویر بسیار زیبا از سلول نگهبان روزنه هوایی با کلروپلاست های آن

نکات کنکوری زیست شناسی تجربی 99
نکات کنکوری زیست شناسی تجربی ۹۹

یاخته های روپوست طی تمایز می توانند سه نوع یاخته ایجاد کنند ؛

۱.یاخته های نگهبان روزنه ( در برگ و ساقه علفی)

۲.یاخته های کرک ( برگ و ساقه علفی)

۳.یاخته های تار کشنده( در ریشه)

 

نکته؛کرک و تارکشنده فاقد کلروپلاست هستند ،

 

نکته؛ بیشتر یاخته های فتوسنتز کننده در گیاه،  پارانشیمی هستند وبرخی هم منشاء روپوستی( نگهبان روزنه) دارند

نکات کنکوری زیست شناسی تجربی ۹۹

نکته

۱.اکثر دو لپه ای ها میانبرگ  نرده ای و اسفنجی دارند و برخی ممکن است فقط اسفنجی باشد.

۲.اکثر تک لپه ای ها  میانبرگی فقط اسفنجی دارندو برخی هم نرده ای وهم اسفنجی دارند.

 

جمع بندی کرم خاکی

۱.بی مهره است و جز کرم های حلقوی است

۲.لوله گوارشی دارد( معده ندارد)

۳.تنفس پوستی دارد

۴.گردش خون بسته دارد؛

همه انواع رگ‌های خونی را دارد.

مشاهده مطلب
خلا صه نویسی پروانه مونارک

قلب لوله ای پشتی ،

دارای پنج جفت قلب کمکی.

در قلب، خون تیره جریان دارد

۵.سیستم دفعی متا نفریدی دارد.

۶.دارای سیستم دفاعی غیر اختصاصی است

۷. تولید مثل جنسی داشته و هرمافرودیت بوده و لقاح دوطرفه دارد.

۸.در یاخته ها مراحل  همانند سازی ، رونویسی و ترجمه انجام می شود.( چون یوکاریوت است پس در این موارد از ویژگی های یوکاریوت ها پیروی می کند)

۹.در یاخته هایش مراحل  تنفسی یاخته ای ( قندکافت، اکسایش پیروات، چرخه کربس و زنجیره انتقال الکترون) انجام می شود.

۱۰.جهت حرکت دارای ماهیچه است پس تولید ATP  از کراتین فسفات را در یاخته های ماهیچه ای خود انجام می دهد.

 

استفاده از خلاصه نویسی و نکته برداری میتواند کمک زیادی در کنکور تجربی ۹۹ به داوطلبین داشته باشد.

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *