دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

کلمات زبان انگلیسی سال دوازدهم : درس اول - قسمت اول | دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا
کلمات زبان انگلیسی سال دوازدهم

نگاهی به کلمه های جدید زبان انگلیسی درس ا دوازدهم (ویژه داوطلبین کنکور تجربی،کنکور ریاضی ،کنکور انسانی)

 

score /skor/ n, v  :  امتحان نمره بازی و مسابقه    

.Only one person got a perfect score on the test

کتاب درسی/ فقط یک نفر از امتحان نمره کامل گرفت.

The score at halftime was  ۱-۲٫٫

امتیاز/ نتیجه مسابقه در نیمه اول دو بر یک شد.

 

.

sense /sens/n, v :حس، احساس عقل، فهم، شعور، منطق

The dog lost his sense of smell..

نتیجه سگ حس بویایی خود را از دست داد.

There’s no sense in waiting. his senses

منتظر ماندن عاقلانه نیست

They hoped recent events would bring him to.

امیدوار بودند که اتفاقات اخیر او را سر عقل بیاورد.

I wish to express my sense of appreciation to my wife for her support and

sense of appreciation

قدر شناسی دوست دارم قدرشناسی خود را نسبت به همسرم بابت حمایت و تشویقش ابراز کنم.

We’ve had a series of problems with our computer network.

ما یک سری مشکل در شبکه رایانه ای خود داشته ایم.

 

series /’siriiz/n : رشته، سلسله، سری، مجموعة رادیویی یا تلویزیونی ،سریال

What ‘ s your favorite TV series?

مجموعه دسته مجموعه تلویزیونی مورد علاقه ات چیست؟

 

 معانی کلمات جدید زبان انگلیسی سال دوازدهم  به همراه مثال (ویژه داوطلبین کنکور تجربی،کنکور ریاضی ،کنکور انسانی)

کلمات زبان انگلیسی سال دوازدهم
کلمات زبان انگلیسی سال دوازدهم

shout/saut/v, n : فریاد کشیدن فریاد

There’s no need to shout at me.

لازم نیست سر من فریاد بکشی

.The air was filled with angry shouts

فضا پر بود از فریادهای خشمگینانه.

 

signal /’signal/v, n  : علامت، پیام

.Runny nose usually signals a cold

مشاهده مطلب
نقد و بررسی سوالات زیست شناسی آزمون قلمچی

آبریزش بینی معمولا نشانه سرماخوردگی است.

Don ‘ t fire until I signal . =  Don ‘ t fire until I give you a signal

علامت دادن، خبردادن از، نشان دادن شلیک نکنید تا من علامت بدهم.

 

 

so /soul conj : بنابراین، در نتیجه

We were bored with the movie, so we left

حوصله مان از فیلم سر رفت، در نتیجه از سینما آمدیم بیرون

There are no more chairs available, so you’ll have to stand.

هیچ صندلی ای باقی نمانده، بنابراین باید بایستی.

 

sofa / Soufaln : کاناپه

.I fell asleep on the sofa in front of the TV

روی کاناپه جلوی تلویزیون خوابم برد.

 

solution /sa’luisn/n: راه حل

The solutions to the math problems are in the back of the book.

راه حل های این مسائل ریاضی در آخر کتاب وجود دارد

 

Sometime /Amtaim/ atv :حدود ، زمانی، روزی یک روزی

The book was written sometime around1970

این کتاب در زمانی حدود سال ۱۹۷۰ نوشته شد

.We should get together sometime

ما باید یک وقتی دور هم جمع شویم.

 

sound /saund/ v: احساس شدن، به نظر آمدن صدادادن

. If the alarm sounds , leave the building immediately

اگر زنگ خطر به صدا در آمد، فورا ساختمان را ترک کن.

Their plan sounds good to me.

یک وقتی نقشه آنها به نظر من خوب است

 

spare /sper/v: عفو کردن، چشم پوشی کردن، مضایقه کردن، دریغ کردن، از کشتن (کسی) گذشتن، لازم نداشتن

They sounded the alarm. No one knows why the gunman shot some people and spared others

به صدا در آوردن أنها زنگ خطر را به صدا در آوردند، هیچ کس نمی داند که چرا مرد مسلح بعضی ها را کشت و از کشتن دیگران گذشت.

مشاهده مطلب
کلمات زبان انگلیسی سال دوازدهم : درس ۲ - قسمت سوم

?Can you spare me a few

چند دقیقه از وقتت را به من اختصاص بدهي؟

minutes.When they go on vacation , they spare no expense

آنها وقتی به تعطیلات می روند، از هیچ خرجی مضایقه نمی کنند.

کنار گذاشتن، اختصاص دادن ] .

Id love to come,  but I ‘ m afraid I can ‘ t spare the time

من خیلی دوست دارم بیایم، ولی متأسفانه نمی توانم زمانی را به این کار اختصاص بدهم (وقتش را ندارم).

The hotel staff spared no pains to make sure that our stay was as enjoyable as possible.

 

نگاهی به کلمه های جدید زبان انگلیسی درس ا دوازدهم (ویژه داوطلبین کنکور تجربی،کنکور ریاضی ،کنکور انسانی)

 

کارکنان هتل برای اطمینان از این که اقامت ما تا حد ممکن لذت بخش باشد، از هیچ رنجی مضایقه نمی کردند (تمام سعی خود را می کردند).

The storm spared our house while nearby buildings were destroyed.

طوقان از خانه ما چشم پوشی کرد (خانه ما را خراب نکرد) در حالی که ساختمان های اطراف خراب شدند.

 

 

ادامه  کلمه ها  سال دوازدهم (ویژه داوطلبین کنکور تجربی،کنکور ریاضی ،کنکور انسانی) در قسمت بعدی

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *