دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

آزمونهای جامع دی ماه | دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

شروعی جدید برای ۶ ماه طلایی و سرنوشت ساز

شروعی جدید برای ۶ ماه طلایی و سرنوشت ساز: آغاز اصلی رقابت در ۶ ماهه دوم می باشد ریزش های کنکور – بعد از آزمونهای جامع دی ماه – بعد از سنجش ۱ در فروردین ماه این افراد از رقابت کنکور بعد دیدن نتایج دو آزمون بالا خارج می شوند دسته اول نتیجه گراها دسته […]