دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

افزایش سرعت مطالعه | دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

كندخوانی، ريشه های آن و راهكارها

كندخوانی، ريشه های آن و راهكارها يكي از دلايلي كه سبب مي شود داوطلبان کنکور تجربی / ریاضی / انسانی به برنامه خود نرسند و از برنامه هاي مطالعاتی عقب بيفتند، كند خوانی است.   وجود دو تصور غلط سبب مي شود داوطلبان دروس را با سرعتی كمتر از حد معمول مطالعه نمايند: آیا مطالعه […]