دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

تسلط کامل متن کتاب | دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

روش صحیح تست زدن برای کنکور

روش صحیح تست زدن برای کنکور یکی از مهمترین عوامل موفقیت شما در کنکور سراسری ریاضی/تجربی/انسانی ، آشنایی با روش صحیح تست زدن است. بسیاری از دانش آموزان با وجود  تسلط علمی بالا، از  آنجا که تمرین تستی زیادی نداشته اند معمولا نتیجه خوبی نمیگیرن.