دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

تنوع درسی در کنکور انسانی | دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا
کنکور انسانی

کنکور انسانی پلی در جهت موفقیت داوطلبان رشته انسانی

کنکور انسانی سدی در برابر بچه های رشته انسانی کنکور یکی از ماراتن های مهم در زندگی اشخاصی است که به تحصیل خود اهمیت ویژه ای می دهند. با حالی که کنکور سراسری در پنج گروه برگزار می شود اما سه گروه اصلی یعنی کنکور تجربی، کنکور انسانی و کنکور ریاضی از اهمیت ویژه تری […]