دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

روش خواندن دروس در کنکور ریاضی | دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا
کنکور ریاضی

موفقیت داوطلبان کنکور ریاضی

موفقیت داوطلبان کنکور ریاضی داوطلبان کنکور ریاضی هر ساله خط شکنان کنکور سراسری بوده اند. اولین آزمون از کنکور سراسری کنکور ریاضی است که بین سه روزی که به برگزاری کنکور اختصاص داده می شود، همواره صبح روز اول کنکور ریاضی برگزار می شود. بنابراین کلیه داوطلبان رشته ریاضی که می خواهند در کنکور ریاضی […]