دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

سوالات زیست شناسی سازمان سنجش | دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

نقد و بررسی سوالات زیست آزمون جامع سنجش ۲۹ فروردین

نقد و بررسی سوالات زیست آزمون جامع سنجش ۲۹ فروردین آزمون جامع سازمان سنجش ، ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ ویژه کنکور تجربی   تست ۱۵۶ غلط طراحی شده است پاسخ سنجش : گزینه ۲ توضیح : گزینه ۴ هم نادرست  است ، طراح محترم منابع سوخت پایدار را با سوخت پایدار یکی فرض کرده است . […]