دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

نقد و بررسی ازمون قلمچی | دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

نقد و بررسی ازمون ۱۱ بهمن ، درس زیست شناسی، کانون اموزشی قلمچی

نقد و بررسی ازمون ۱۱ بهمن ، درس زیست شناسی،  کانون اموزشی قلمچی هدف از نقد، قطعا و قطعا کمک به بهبود روند آزمون است اگر نقد نبود ،امروز شاهد پیشرفت این ازمون نبودیم . دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا آزمون ۱۱ بهمن را از چندین دیدگاه مورد بررسی قرار می دهم . ۱.در مجموع این […]