دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

نکات ترکیبی زیست شناسی کنکور | دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا
زیست شناسی کنکور

نکات ترکیبی درس زیست ویژه داوطلبین کنکور تجربی

نکات ترکیبی درس زیست ویژه داوطلبین کنکور تجربی عوارض سیگار : ١-ريفلاكس معده ( مواد موجود در سیگار باعث می شوند انقباض بنداره انتهای مری به خوبی انجام نشود) ٢-تخريب مژكهاي مجراي تنفسي ٣-افزايش غلظت خون ( مصرف دخانیات باعث کاهش  جذب اکسیژن توسط ریه ها شده و سطح اکسیژن خون کاهش می یابد در […]