دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

چگونه تاریخ ادبیات بخوانیم | دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

تاریخ ادبیات را چه‌طور بخوانیم

تاریخ ادبیات را چه‌طور بخوانیم همواره در آغاز سال تحصیلی، پرسش‌هایی از این دست مطرح می‌شود که: باید همه‌ی متن‌‌های بخش اعلام را بخوانیم و حفظ کنیم؟ چند کتاب هر ادیب را باید بگیریم کافی است؟ همه‌ی کتاب‌های یک نفر را باید یاد بگیریم؟ اگر در کتاب ذکر شده است، باید بدانیم هر کتاب‌ در […]